top of page
SITE-24.jpg

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 

Το μοναδικό πρόγραμμα στην Κύπρο που απευθύνεται αποκλειστικά σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα των αντίστοιχων κλάδων διασφαλίζοντας το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης!

 

Έναρξη Οκτώβριος 2024

Οι εγγραφές ξεκίνησαν!

Το Systemic Family Institute of Cyprus με χαρά ανακοινώνει την έναρξη του επόμενου κύκλου του προγράμματος εκπαίδευσης στη Συστημική Ψυχοθεραπεία τον Οκτώβριο του 2024. 

 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας που κατέχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (ειδικούς ψυχολόγους εγγεγραμμένους στο μητρώο ψυχολόγων, ψυχιάτρους, κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχιατρικούς νοσηλευτές). Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί βάση των κριτηρίων της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ψυχοθεραπείας και της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Οικογενειακής Θεραπείας, καθώς επίσης με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ψυχολόγων (EuroPsy). 

 

Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να γίνουν μέλη της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Οικογενειακής Θεραπείας και να αναγνωριστούν ως συστημικοί ψυχοθεραπευτές, καθώς επίσης να αιτηθούν για το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό ψυχοθεραπευτή.  


Το πρόγραμμα θα προσφερθεί με τη μέθοδο της μεικτής διαδικτυακής και δια ζώσης παρακολούθησης.

Τα βασικά πλεονεκτήματα του συγκεκριμένου προγράμματος έναντι των υπολοίπων είναι:

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί βάση των προδιαγραφών της Ευρωπαϊκής
Εταιρείας Οικογενειακής Θεραπείας, της Ευρωπαϊκής Εταιρείας
Ψυχοθεραπείας και της EuroPsy.

Η συνεργασία του Ινστιτούτου με Ευρωπαϊκά Ινστιτούτα και η δυνατότητα των
εκπαιδευόμενων να γνωρίσουν μέσα από εργαστήρια καλεσμένους
συστημικούς ψυχοθεραπευτές από τα Ινστιτούτα αυτά.

Το υψηλότατο επίπεδο της εκπαιδευτικής ομάδας που απαρτίζεται από επιστήμονες με πολυετή εκπαιδευτική-ακαδημαϊκή εμπειρία καθώς επίσης πολυετή κλινική εμπειρία στην συστημική ψυχοθεραπεία.

Ο σχεδιασμός του προγράμματος που εγγυάται τόσο την θεωρητική επάρκεια των συμμετεχόντων στην συστημική ψυχοθεραπεία όσο και την κατάκτηση όλων των δεξιοτήτων και τεχνικών που απαιτούνται για να είναι σε θέση να τα εφαρμόσουν άμεσα στην κλινική πρακτική μετά την ολοκλήρωση της
εκπαίδευσης τους.

Την επιστημονική ευθύνη του προγράμματος έχει η Βίκυ Μπαλωμένου, συστημική ψυχοθεραπεύτρια με 15 χρόνια εμπειρία στον σχεδιασμό
εκπαιδευτικών προγραμμάτων συστημικής προσέγγισης, η οποία ίδρυσε και διεύθυνε αποκλειστικά για 12 χρόνια το πρώτο συστημικό ινστιτούτο στην Κύπρο. 

Το υψηλότατο επίπεδο της ομάδας εκπαιδευόμενων που απαρτίζεται
αποκλειστικά από επαγγελματίες ψυχικής υγείας που κατέχουν άδεια
ασκήσεως επαγγέλματος διασφαλίζει το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης.

Στόχος προγράμματος
Στόχος του προγράμματος είναι η ολοκληρωμένη εξειδίκευση των επαγγελματιών στη συστημική ψυχοθεραπεία ώστε να αποκτήσουν όλες τις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται για να είναι σε θέση να τις εφαρμόζουν στην κλινική πρακτική τους με άτομα, οικογένειες, ζευγάρια και ομάδες.

 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

  • Ολοκληρωμένη εκπαίδευση στη συστημική θεραπεία και στη θεραπεία ζευγαριών

  • Πλήρη παρουσίαση όλων των Κλινικών Εικόνων (όλες οι τυπολογίες συμπτωμάτων) και του συστημικού τρόπου αντιμετώπισης τους

  • Εκπαίδευση στη Solution Focused Therapy και την Αφηγηματική θεραπεία

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες κλινικούς, σχολικούς και συμβουλευτικούς ψυχολόγους, ψυχιάτρους, παιδοψυχιάτρους, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχιατρικούς νοσηλευτές που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα των αντίστοιχων επαγγελματικών κλάδων. Περιορισμένες θέσεις θα δοθούν σε πτυχιούχους των παραπάνω ειδικοτήτων που κάνουν τις μεταπτυχιακές τους σπουδές ώστε να εγγραφούν στο αντίστοιχο μητρώο. Ο αριθμός των συμμετεχόντων ανέρχεται στους 17 το πολύ, και θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.

 

Δομή προγράμματος
Η βασική εκπαίδευση υλοποιείται σε τρία χρόνια. Σε κάθε έτος πραγματοποιούνται 9 διήμερα εργαστήρια ( ένα Σαββατοκύριακο το μήνα) και 10 απογευματινές συναντήσεις (ένα απόγευμα το μήνα). Ακολουθεί ένα τέταρτο έτος όπου πραγματοποιείται μια συνάντηση εποπτείας μια φορά το μήνα. Ολοκληρώνοντας και το τέταρτο έτος οι απόφοιτοι μπορούν να γίνουν μέλη της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ψυχοθεραπείας και της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Οικογενειακής Θεραπείας και να αιτηθούν για το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Ψυχοθεραπευτή.

 

Θεωρία (700 ώρες)
Η συστημική θεωρία παρουσιάζεται μέσα από εισηγήσεις και βιωματικά εργαστήρια κατά τη διάρκεια των τριών πρώτων ετών. Πέρα από τους βασικούς εκπαιδευτές του προγράμματος, κάθε χρόνο προσκαλούνται ως ομιλητές ψυχοθεραπευτές από διάφορα Ινστιτούτα Συστημικής Ψυχοθεραπείας της Ευρώπης. Επιπλέον κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης παρέχεται στους εκπαιδευόμενους πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό και επιστημονικά άρθρα προς μελέτη. Στο τρίτο έτος οι εκπαιδευόμενοι αναλαμβάνουν την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.


Πρακτική άσκηση (500 ώρες)
Σημαντικό κομμάτι της εκπαίδευσης αποτελεί η πρακτική άσκηση και η εφαρμογή και εξάσκηση των τεχνικών και θεραπευτικών εργαλείων που παρουσιάζονται στην θεωρία. Τα πρώτα δύο χρόνια οι συμμετέχοντες, μέσα από ασκήσεις προσομοίωσης, έχουν την ευκαιρία να εξασκηθούν σε όλες τις τεχνικές και τα εργαλεία συστημικής ψυχοθεραπείας και να εξοικειωθούν με τον συστημικό τρόπο σκέψης και δημιουργίας υποθέσεων. Παράλληλα από τα μέσα του δεύτερου έτους θα είναι σε θέση να εφαρμόζουν στην κλινική δουλειά τους με τους πελάτες τους όσα εκπαιδεύονται λαμβάνοντας την κατάλληλη εποπτεία ώστε να εξελίσσονται κλινικά. Όσοι εκπαιδευόμενοι επιθυμούν μπορούν να κάνουν την πρακτική τους στο Systemic Family Ιnstitute of Cyprus ή σε φορείς με τους οποίους συνεργάζεται το Ινστιτούτο.

Εποπτεία ( 150 ώρες)
Κατά τη διάρκεια των τεσσάρων ετών οι εκπαιδευόμενοι εποπτεύονται από καταξιωμένους ψυχοθεραπευτές με πολυετή ψυχοθεραπευτική και εκπαιδευτική εμπειρία. Συγκεκριμένα προσφέρεται άμεση εποπτεία και καθώς επίσης έμμεση εποπτεία μέσα από ομαδικές συναντήσεις οι οποίες πραγματοποιούνται μια φορά το μήνα.

Προσωπική ανάπτυξη (250 ώρες)
Βασικό κομμάτι της εκπαίδευσης αποτελεί και η προσωπική ανάπτυξη των εκπαιδευόμενων μέσα από την οποία επεξεργάζονται τόσο προσωπικά τους θέματα όσο και τον ρόλο τους ως θεραπευτές. Στα εργαστήρια προσωπικής ανάπτυξης αξιοποιούνται δημιουργικές τεχνικές και εργαλεία της συστημικής ψυχοθεραπείας

(γενεόγραμμα, γλυπτά, οικογενειακό σανίδι κα) δίνοντας την δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να τις κατανοήσουν με βιωματικό τρόπο και να είναι σε θέση να τις εφαρμόσουν άμεσα στην κλινική πρακτική τους.

Περιεχόμενα προγράμματος

​Πρώτο έτος
​Δεύτερο έτος
Τρίτο έτος

Τέταρτο έτος

 

Στο τέταρτο έτος οι εκπαιδευόμενοι εφαρμόζουν στην κλινική πρακτική τους όλες τις τεχνικές και τα εργαλεία στα οποία έχουν εκπαιδευτεί και υλοποιούνται μηνιαίες συναντήσεις εποπτείας μέσω των οποίων επιτυγχάνεται η επάρκεια στη συστημική θεραπεία. 

Σημαντικές πληροφορίες που αφορούν το περιεχόμενο της εκπαίδευσης:

  • Κάθε συνάντηση περιλαμβάνει θεωρητικό, πρακτικό και βιωματικό περιεχόμενο δίνοντας την δυνατότητα στους συμμετέχοντες να εξοικειωθούν με θεωρητικές έννοιες, να γνωρίσουν εργαλεία και τεχνικές και να τις δοκιμάσουν μέσω ασκήσεων προσομοίωσης. 

  • Σε κάθε συνάντηση διανέμονται επιστημονικά άρθρα για μελέτη.

  • Σε κάθε συνάντηση παρέχεται στους εκπαιδευόμενους βιβλιογραφία.

 

Εγγραφή στο πρόγραμμα

 

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα πρέπει να αποστείλουν ηλεκτρονικά 

 

Ακολουθεί συνάντηση γνωριμίας με τους υποψήφιους και έπειτα γίνεται η τελική επιλογή των ατόμων που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων 10 Σεπτεμβρίου 2024!

Λόγω περιορισμένων θέσεων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Για δηλώσεις συμμετοχής και διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους ακόλουθους τρόπους: 
τηλ.: 22376522, email: info@sfic.com.cy ή κάνοντας εγγραφή στην ακόλουθη φόρμα.
Systemic Family Institute of Cyprus

Επιστημονική Υπεύθυνη προγράμματος

 

Βίκυ Μπαλωμένου, συστημική ψυχοθεραπεύτρια, θεραπεύτρια ζεύγους, οικογενειακή διαμεσολαβήτρια και επιστημονική υπεύθυνη του Systemic Family Institute of Cyprus

Systemic Family Institute of Cyprus

Συντονιστής προγράμματος

Δρ Αλέξης Αντωνίου , εγγεγραμμένος ειδικός

ψυχολόγος, συστημικός ψυχοθεραπευτής

Εκπαιδευτική ομάδα

 

Δρ Άννα Εμμανουηλίδου, Κλινική ψυχολόγος (Dr.Phil., Msc), συστημική ψυχοθεραπεύτρια, επόπτρια, εκπαιδεύτρια επιστημονική υπεύθυνη Συστημικού Ινστιτούτου Εντροπία, ιδρυτικό Μέλος του Παρατηρητηρίου για τα Δικαιώματα στο Χώρο της Ψυχικής Υγείας.

 

Δρ Βαλέρια Πομίνη, Κλινική Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπεύτρια, επιστημονική υπεύθυνη Ιατρείου Οικογένειας και Ζεύγους της Α ́ Ψυχιατρικής Κλινικής του ΕΚΠΑ,  συν-υπεύθυνη των προγραμμάτων εκπαίδευσης στη Συστημική Ψυχοθεραπεία και Συμβουλευτικής Οικογένειας και Ζεύγους του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου «Κώστας Στεφανής» - ΕΠΙΨΥ.

Δρ Γεώργιος Τσίτσας, Συμβουλευτικός Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπευτής Ζεύγους και Οικογένειας,  Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Νεάπολις.

Σταύρος Καρπουχτσής, κλινικός ψυχολόγος, συστημικός θεραπευτής, εκπαιδευτής και επόπτης, Διευθυντής Κέντρου Επίλυση.

Ζωή Γιαννούση, Ψυχολόγος – Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια

bottom of page